Lista postępowań PZP

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

NFZ16-WAG-II.251.10.2024 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-29 2024-06-11 12:00 --
NFZ16-WAG-II.251.9.2024 Wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie oraz w pomieszczeniach najmowanych w budynku przy ul. Harcerzy 3 w Szczecinie Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-04-26 2024-05-07 10:00 --
NFZ16-WAG-II.251.6.2023 Zakup i wdrożenie systemu typu Netflow do monitorowania przepływu danych Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-15 2023-10-18 09:00 --
NFZ16-WAG-II.251.7.2023 Zakup macierzy dyskowej Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-05 2023-09-13 10:00 --
NFZ16-WAG-II.251.5.2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OBUDOWY SERWEROWEJ HPE SYNERGY O 4 SERWERY KASETOWE Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-01 2023-10-03 09:00 --
NFZ16-WAG-II.251.4.2023 Zakup licencji oprogramowania Veeam Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-05 2023-07-14 10:00 --
NFZ16-WAG-II.211.3.2023 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-26 2023-06-07 13:00 --
NFZ16-WAG-II.251.2.2023 Wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie oraz w pomieszczeniach najmowanych w budynku przy ul. Harcerzy 3 w Szczecinie. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-13 2023-04-21 09:00 --
NFZ16-WAG-II.251.1.2023 Świadczenie na rzecz Zachodniopomorskiego OW NFZ usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z przyjazdem Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO). Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-03 2023-03-13 12:00 --
WAG-II.261.2.4.2022 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-15 2022-12-23 09:00 --
WAG-II.261.2.3.2022 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM i ZAGRANICZNYM NA RZECZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-27 12:00 --
WAG-II.261.2.2.2022 Świadczenie usługi kompleksowej ochrony osób i mienia Zachodniopomorskiego OW NFZ. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-12 2022-05-20 09:00 --
WAG-II.261.2.1.2022 Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie ZOW NFZ oraz w pomieszczeniach najmowanych w budynku przy ul. Harcerzy 3 w Szczecinie Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-07 2022-03-15 11:00 --
WAG-II.261.2.3.2021 Dostawa energii elektrycznej do budynku stanowiącego siedzibę Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-10 2021-12-20 11:00 --
WAG-II.261.2.2.2021 Dostawa systemu kontroli dostępu do sieci NAC wraz 18 szt. przełączników LAN, kontrolerem WI, 5 szt. Acces pointów oraz systemem do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-25 2021-09-28 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa